Превод на Plupload v1.5.7 (BG)

Потърсих превод на Plupload v1.5.7 на български, но не намерих. Ето, че вече има :)
// Bulgarian
plupload.addI18n({
  'Select files' : 'Изберете файлове',
  'Add files to the upload queue and click the start button.' : 'Добави файлове за качване в опашката и натисни бутона старт.',
  'Filename' : 'Име на файла',
  'Status' : 'Статус',
  'Size' : 'Размер',
  'Add files' : 'Добави файлове',
  'Stop current upload' : 'Спри текущо качване',
  'Start uploading queue' : 'Започни качване от опашката',
  'Uploaded %d/%d files': 'Качено %d/%d от файла',
  'N/A' : 'Няма дани',
  'Drag files here.' : 'Хвани и влачи.',
  'File extension error.': 'Неправилно разширение на файл.',
  'File size error.': 'Неправилен размер на файл.',
  'Init error.': 'Грешка при инициализация.',
  'HTTP Error.': 'Грешка в HTTP.',
  'Security error.': 'Грешка в сигурността.',
  'Generic error.': 'Обща грешка.',
  'IO error.': 'IO грешка.'
});